Returnerte varer

RETUR AV VARER INNEN 14 DAGER

Hvis du er forbruker, har du rett til a returnere de kjopte varene uten a oppgi grunn i henhold til § 1829 i Civil Code (lov nr. 89/2012 Coll.), innen 14 kalenderdager fra datoen for mottak av varene . Du har ogsa rett til a legge inn en bestilling over Internett med personlig henting i en av vare fysiske butikker.

Dersom du ikke er forbruker, det vil si at du kjoper varer som en del av din bedrift eller gründervirksomhet (som avgjores av nummeret til ID-nummeret pa kjopsdokumentet), har du ikke angrerett, da loven ikke sorge for denne muligheten.

HVOR OG HVORDAN DU RETURNERER VARENE

Du kan utove din rett til a returnere varene skriftlig ved a trekke deg fra kontrakten og sende varene til adressen angitt pa fakturaen.

Vennligst pakk returvarene godt slik at de ikke blir skadet under transport.

Gjenopprett varene til deres opprinnelige tilstand hvis mulig, for a unnga en mulig reduksjon av refusjonen med kostnadene som paloper for a gjenopprette varene til deres opprinnelige tilstand.

Vi vil sende pengene for varene til din bankkonto sa snart som mulig, senest 14 dager etter tilbaketrekkingen fra kontrakten, men ikke for de returnerte varene er levert tilbake til var reklamasjonsavdeling (eller for du beviser at den returnerte varer er allerede sendt til oss). I dette tilfellet er kostnadene for a returnere varene pa kjopers side.

Nedenfor kan du laste ned et eksempeldokument for forbrukerens angrerett fra kjopekontrakten, som du fyller ut med dine opplysninger og sender pa forhand eller sammen med varene.

GODT A VITE

Emballasje er ikke nodvendig
Emballasjen er ikke gjenstand for kjopet eller en del av den kjopte varen. Likevel har NO.ATAKT.COM rett til refusjon av kostnadene som faktisk paloper ved retur av varene. Disse kostnadene vurderes alltid individuelt og blir som sadan belastet kunden og motregnet i mengden av returnerte varer.

Du kan prove varene
, men de skal ikke vise noen tydelig slitasje. Varene kan brukes, men det er nodvendig a tenke pa kostnadene som vil vare NO.ATAKT.COM a gjenopprette varene til opprinnelig stand og som kan kreves for betaling.

Du slipper a belaste disse gebyrene hvis du selv gjenoppretter varene til original tilstand (rengjoring, montering, korrekt emballasje osv.) Med hensyn til vareutvalget handteres hvert tilfelle av heving fra kontrakten individuelt.

Eksempel: En kunde bestiller og kjoper en skriver, setter den i drift hjemme, skriver ut et bilde og finner ut at skriveren ikke oppfyller kravene. Imidlertid hadde han allerede brukt den og startet blekket som fulgte med den. Ingenting gar tapt, bruken opphever ikke retten til a angre fra kontrakten, men forbrukeren skal betale for det forbrukte materialet.

Overholdelse av 14-dagersfristen
For a overholde fristen er det avgjorende nar heving av kontrakten sendes. . Angrefristen anses saledes a opprettholdes dersom forbrukeren under angreretten sender melding til den naringsdrivende om at han gar fra kontrakten.

Angrefristen fra kontrakten varer i 14 kalenderdager, ikke virkedager, og begynner pa neste kalenderdag etter mottak av varene av forbrukeren.(f.eks. dersom kunden overtar varene pa fredag, regnes angrefristen fra og med lordag).

Du kan sende en angrerett fra kontrakten elektronisk til e-postadressen info@msbox.cz

Sa snart som mulig etter at du har sendt denne angreretten, ma du overlevere de kjopte varene til oss. I dette tilfellet er det ikke rett til refusjon av nodvendige kostnader forbundet med transport av varer til selger.

HVILKE DOKUMENTER SKAL LEGGES VED?

Vi anbefaler at du alltid legger ved et dokument sammen med de returnerte varene, som bekrefter at du har kjopt varene hos oss og gjor det lettere for oss a identifisere varene og foresporselen.

Det beste alternativet er a sende forbrukerens angrerett fra kjopskontrakten og kjopsdokumentet som du mottok til din e-postadresse eller direkte med varene. Nedenfor kan du laste ned et eksempeldokument for forbrukerens angrerett fra kjopsavtalen.

HVILKE VARER KAN IKKE RETURNERES I DET HELE TATT?

Spesielt kan forbrukeren ikke trekke seg fra kontrakten ved lov:

Unntak er tilfeller der fratredelse av kontrakten er uttrykkelig avtalt.

KORT OVERSIKT TIL SLUTT

NEDLASTING

MODELL DOKUMENT - Forbrukertrekk fra kjopskontrakter